484th BG824th BS825th BS826th BS827th BS

484th Bombardment Group (H)

Yocherer Crew

824th Crews 825th Crews 826th Crews 827th Crews

Ellis Essman Hammett Howes Lyle McLaughlin Scott Simmons Wilson Yocherer

Yocherer Crew

Courtesy of Mike Doughty

Top L-R: Eugene Yocherer (P); Rufus Stalnaker (N); Maraska (B); Charles Shipman (CP)

Middle L-R: Lane (E/WG); Eugene Lemp (NG); Mike Paterno (RO/WG); Bill Doughty (TTG)

Bottom L-R: Jim Hooper (BTG); Miller (TG)